Forebyggelse af radikalisering

Skolelederforeningen

Opgave: Hvordan kan lærerne på landets skoler blive bedre til at opdage, når elever er på vej til at blive radikaliserede?

Idé-udvikling: Citizen Dane udviklede sammen med Skolelederforeningen en række overordnede idéer til film til brug for skolerne i den forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme.

Produktion: Citizen Dane skrev manuskripter og stod for uplining, optagelser og redigering.

Færdige resultat: Filmene tilbydes nu gratis til alle landets skoler. De lægger op til dialog om, hvorvidt skolen har det nødvendige beredskab – og i hvilke situationer, man kan og skal hente ekstern hjælp.

Hvordan reagerer man som skole, hvis en elev pludselig ændrer adfærd og fx bliver stærkt optaget af antidemokratiske budskaber og propaganda?

I den første film – ‘Breaking News’ – beskrives en alvorlig fiktiv begivenhed, der kan have et ekstremistisk afsæt.

I de øvrige dilemmafilm møder vi lærere, SSP-vejlederen samt skolelederen og hører deres bekymringer, overvejelser og refleksioner. 

Sociale Medier: Der blev produceret en kort version til SoMe.

Økonomisk støtte: Projektet er støttet af @lliancen, som er et partnerskab mellem PET, Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fællesråd, Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE). Projektet er også støttet af Trygfonden.

Ring eller skriv om et inspirationsmøde

Du kan også sende en SMS 20 75 60 96

Klaus Schiang-Franck

Kreativ direktør / CEO

Skriv til Klaus

+45 33 63 73 01

Marcus Mandal

Instruktør

Skriv til Marcus
+45 33 63 73 02

Jan Heidebo

Instruktør

Skriv til Jan

+45 33 63 73 00

Scroll to Top