E-learning

Vi hjælper med det hele

Citizen Dane har mere end 10 års erfaring med at lave e-learning for såvel mindre som store globale virksomheder. Blandt vores e-learning-kunder er Ørsted og Mærsk.

Det faglige og pædagogiske er altid i fokus, og vi anvender de elementer, der passer bedst til målgruppen og den effekt, kunden vil opnå.

Vi producerer alt fra små mere lineære forløb til store non-lineære - evt. med flere niveauer indenfor samme kursus.

Det kan være grundlæggende inspirationskurser, hvor elementer som film, animationer og forklarende grafik har hovedvægten, eller e-learning med indbyggede test, hvor opgaver af varierende karakter spiller en større rolle.

Vores erfaring med at arbejde globalt gør kulturtilpasning og sprogversioneringer til en naturlig del af processen, ligesom vi tilpasser til virksomhedens visuelle udtryk og kursusvirksomhed i øvrigt.

Bagvedliggende statistik kan gå fra det helt simple, som at vise, hvem der har gennemført kurset, til det avancerede, hvor man kan gå ind i den enkelte kursists besvarelse og se, hvor eventuelle fejl forekommer.