Ekstremisme: Video skal modvirke radikalisering i skolerne

Tilbage

Opgave: Hvordan kan lærerne på landets skoler blive bedre til at opdage, når elever er på vej til at blive radikaliserede?

Idé-udvikling: Citizen Dane udviklede sammen med Skolelederforeningen en række overordnede idéer til film til brug for skolerne i den forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme.

Produktion: Citizen Dane skrev manuskripter og stod for oplining, optagelser og redigering.

Færdige resultat: Filmene tilbydes nu gratis til alle landets skoler. De lægger op til dialog om, hvorvidt skolen har det nødvendige beredskab - og i hvilke situationer, man kan og skal hente ekstern hjælp.

Hvordan reagerer man som skole, hvis en elev pludselig ændrer adfærd og fx bliver stærkt optaget af antidemokratiske budskaber og propaganda?

I den første film - 'Breaking News' - beskrives en alvorlig fiktiv begivenhed, der kan have et ekstremistisk afsæt.

I de øvrige dilemmafilm møder vi lærere, SSP-vejlederen samt skolelederen og hører deres bekymringer, overvejelser og refleksioner. 

Sociale Medier: Der blev produceret en kort version til SoMe.

Økonomisk støtte: Projektet er støttet af @lliancen, som er et partnerskab mellem PET, Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fællesråd, Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE). Projektet er også støttet af Trygfonden.

Relaterede produktioner

PET Projekt Omtanke

PET

Undervisningsfilm produceret for PET og sponsoreret af Trygfonden.

Nordea IT-sikkerhed

Nordea

Video om phishing og social engineering

UN Film til FN-konference i New York

United Nations / Sustainia

Åbningsfilmen til stor FN-konference i New York.